Soutenez-nous / Ons steunen

FR ci dessous

Heeft u al een gift gaan in 2023 ?

Door RéCI te steunen, steun je een organisatie die zich jaarlijks inzet voor 80 families met kinderen met een motorische handicap.

Een gift aan RéCI, dat is :

  • Bijdragen aan onze dagelijkse werking
  • De verdere groei van onze organisatie mogelijk maken. In het bijzonder het project Rehablab en de opvang van gezinnen.

RéCI in enkele woorden:

Een team van professionelen die kinderen met een motorische handicap ontmoeten om hun en hun families verder helpen met de vragen die ze hebben over hun specifieke situatie.

Onze 8 medewerkers verplaatsen zich in het Brussels Gewest om families en kinderen te ontmoeten bij hun thuis, op school, in een zorginstelling,..

Wij zijn zeer dankbaar voor uw hulp. Dankij jullie kan onze organisatie verder groeien. Voor elke gift van meer dan 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.

Avez-vous déjà fait un don en 2023 ?

En soutenant RéCI, vous soutenez une association qui accompagne chaque année 80 familles ayant un enfant atteint d’un handicap moteur.  

Un don en faveur de RéCI signifie :

  • Soutenir notre engagement quotidien.
  • Contribuer au développement futur de notre association, notamment le projet RehabLab et l’accueil des familles.


RéCI, en quelques mots, rassemble des professionnels qui se rendent au domicile d’enfants en situation de handicap moteur pour les accompagner, ainsi que leurs familles, dans toutes les questions liées au handicap. 

Huit travailleurs parcourent la Région de Bruxelles-Capitale, allant à la rencontre des familles, des enfants, dans leurs maisons, leurs écoles, et les accompagnant même à l’hôpital.

En remerciement de tout don supérieur à 40 euros, vous recevrez une attestation fiscale. Votre soutien est précieux pour nous aider à continuer notre mission.

Retour en haut

Restez au courant de nos activités

* indicates required